Contactați-ne:
Limba:

GCS900HEX 2D – Ghidare 2D excavator

06.06.2017
2

Extracția minereului brut din bazin la SOGRAP grație sistemului de ghidare 2D pe un excavator GCS900HEX 2D

 

Istoric și implantare societate SOGRAP

Exploatare de carieră începută în anii 1970 și reluată în anii 1990 de grupul EIFFAGE, compania SOGRAP este o societate foarte mică, având 7 angajați, care extrage și produce pietriș dintr-o aluviune situată la VOUGY (71).
Zona VOUGY este un șantier de extracție unde sunt instalate instalații de triere și spălare a materiei prime. Pe șantier, extracția pietrișului se face în bazin și doar cu ajutorul unui excavator hidraulic.

Procedeele de producție și comercializare a materialelor

De îndată ce sunt extrase din zăcământ, materialele sunt spălate pentru a separa nisipul de pietriș, apoi cernute pentru a clasa piatra în funcție de mărime și a livra clienților un pietriș de calitate ridicată gata de utilizat. Producția anuală a companiei este de aproximativ 234.000 tone agregate.
Aceste agregate vor fi apoi folosite la stațiile de betoane pentru substraturile de șosele. O parte a producției va fi, de asemenea, revândută artizanilor locali. Apoi, deoarece materialele sunt de înaltă calitate, nisipul produs va putea fi utilizat la filtrele cu nisip de la stațiile de epurare.

Soluția Trimble: eliminarea dificultăților la extragerea din bazin

Problematicile legate de calitatea materialelor extrase constituie miezul preocupărilor companiei. Din cauza specificului modalității de extracție, în bazin și pe nevăzute, operatorul este obligat să extragă în același timp și pietriș (materie primă) și noroi, material impropriu. În consecință, acest lucru determină o fază de triere și procesare foarte importantă.
Pentru a-i permite operatorului să aibă vizibilitate asupra celor extrase din bazine și să reducă astfel timpul de procesare, conducerea, departamentul materiale și șeful de carieră Domnul FAVERJON, au ales să doteze excavatorul pentru extracție (un LIEHBERR Braț lung de 50 tone din 2012) cu soluția de ghidare 2D Trimble GCS900
”Posibilitatea de a lucra cât mai precis, oferită de acest sistem, a motivat achiziția noastră. Sistemul GCS900 2D este adaptat special pentru a lucra pe nevăzute în apă deoarece permite extracția materiei prime din bazine fără a amesteca și noroi” ne explică Domnul FAVERJON.

Procedee noi de extracție grație utilizării sistemului GCS900HEX 2D

Din punct de vedere practic, pentru a extrage un material nobil, operatorul trebuie să caute numai în stratul de aluviuni și să nu treacă mai departe, unde începe stratul de noroi.
În procedeele de extracție ale SOGRAP, prima etapă necesită determinarea adâncimii stratului de aluviuni, și anume grosimea stratului de material care trebuie extras. În acest scop, șoferul va lucra într-un prim timp pe nevăzute. Introduce cupa în bazin, începe să extragă pietriș și când va extrage doar noroi, adică atunci când caută dincolo de stratul de aluviuni, creează pe ecran un punct de referință.
Acest punct de referință îi permite să definească adâncimea exactă până la care poate excava și să extragă doar materiale corespunzătoare. Această primă operațiune foarte rapidă este extrem de importantă pentru a extrage materiale de calitate și a limita operațiunile de procesare.
În cabina sa, Domnul Nicolas PERRODON, operator pe excavator, ne arată care este contribuția sistemului la activitatea sa ”Până acum, când cupa era în apă, nu știam la ce înălțime se afla și nici la ce distanță era limita pietriș-noroi. Grație informațiilor de care dispun acum pe ecran, pot acum să văd cu exactitate unde se află cupa și să cunosc cu precizie zona de extracție”.

Grație informațiilor afișate pe ecranul CB450 al sistemului GCS900 2D, operatorul vizualizează în timp real poziția cupei în apă, adâncimea la care se află și adâncimea pe care nu o poate depăși pentru extracție. Pentru a facilita cu atât mai mult activitatea, barele luminoase laterale ale ecranului îl avertizează de îndată ce atinge zona limită de extracție.
Domnul PERRODON revine asupra intuitivității și importanței acestor informații: ”Implantarea punctului de referință este foarte simplă, foarte ușoară și chiar rapidă. Este primordial să am repere pe ecran, pentru că în caz contrar nu extrag calitatea corespunzătoare. Mai mult, vederea din profil îmi permite să văd poziția cupei în apă (dacă este deschis sau închis), ceea ce îmi permite să fiu mai eficace”.

Punctele forte ale utilizării sistemului și impactul asupra calității

Domnul PERRODON ne arată că ”Sistemul îmi aduce un confort de lucru și îmi permite să fiu foarte precis: extrag cel mai bun material mai repede”. La scara întregii cariere, utilizarea sistemului permite și câștigarea de timp la momentul extracției dar și transformarea, deoarece timpul de spălare este mai redus.
Pe acest subiect, Domnul FAVERJON adaugă: ”Operatorul scoate doar material bun, ceea ce crește calitatea, ușurează activitatea pe toată linia de producție și limitează riscurile legate de mentenanța mașinilor deoarece nu mai este noroi ca să le deterioreze”. Mai mult, faptul de a putea controla extracția permite limitarea uzurii cupei evitând ca aceasta să zgârie fundul bazinului.

Rapiditate de instalare și ușurință la utilizare: două elemente-cheie ale soluției.

Domnul Richard FAVERJON revine și spune că pentru a avea o utilizare optimă a acestui sistem, o formare de o jumătate de zi era propusă de SITECH France și apoi nu a mai fost nevoie de nicio intervenție referitoare la utilizarea sistemului. Intutitivitatea sa a permis o învățare și o utilizare rapide din partea operatorilor.
Societatea SOGRAP este astăzi pe deplin satisfăcută de investiția sa în acest sistem, care prin răspunsuri concrete și foarte intuitive, le poate permite micilor antreprenori care fac lucrări de finisare și terasamente să facă diferența, atât în termeni de calitatea a muncii cât și de productivitate a mașinii.
Ca în cazul șantierelor de extracție din bazin, există numeroase alte aplicații pentru care precizia ridicată și confortul de utilizare procurate de sistemul de ghidare pentru excavator GCS900 2D de la Trimble vă vor permite să faceți diferența. Nu ezitați să cereți sfaturi de la interlocutorul regional SITECH.