Contactați-ne:
Limba:

PERRIER TP - Solutii de lucru conectate si solutii 3D

Perrier TP

Articol de Steve Carpentier despre soluțiile implementate de PERRIER TP pe șantierele acestora

Perrier TP:Șantierul de terasament de alveole în centrul de depozitare a deșeurilor tehnice din Satolas, de lângă Lyon, este o operațiune cu risc ridicat care necesită precauții extreme în ceea ce privește stabilizarea solului. Contribuția, în locația în care se desfășoară lucrările, adusă de sistemele de ghidare a utilajelor de ultimă generație la nivelul întregii flote din locație garantează succesul operațiunii. În joc: productivitatea, siguranța, dar și o modalitate de modernizare a profesiilor din sectorul terasamentelor, sector care este adesea perceput ca fiind rățușca cea urâtă în rândul profesiilor din BTP (Construcții și lucrări publice).

Locația care impresionează prin amploarea sa geografică este uneori străbătut de vânturi puternice și reci: instalația de depozitare a deșeurilor nepericuloase din Satolas-et-Bonce, de lângă Lyon, este o locație aflată într-o continuă schimbare. Creat în 1972 sub numele de Sita și administrat de Suez, acest centru de depozitare a deșeurilor tehnice care se întinde pe o suprafață de 71 de hectare a fost folosit în trecut pentru deșeurile menajere. Din anul 1983, este dedicat exclusiv deșeurilor industriale nepericuloase. De la deschiderea sa, 45 de hectare au fost deja exploatate, iar în prezent, sunt acoperite de vegetație. Rămâne ca locația să continue să primească pe suprafața de aproximativ 25 de hectare nu mai puțin de 300.000 de tone de deșeuri pe an, fiind absolut necesară continuarea săpăturilor și derularea lucrărilor de terasament pentru a le putea depozita în siguranță. Agenției Perrier TP, filiala companiei Colas, i-a fost încredințat șantierul de construcții a alveolelor care reprezintă 500.000 m3 de reziduuri care necesită prelucrare. Debutând în iulie 2017, lucrările trebuiau să fie predate în aprilie 2018.Extinderea centrului de depozitare a deșeurilor constă în crearea a șase compartimente cu o capacitate totală de depozitare de trei milioane m3 de deșeuri. Perrier Terrassement s-a alăturat unuia dintre cele șase compartimente, care reprezintă între 250.000 și 500.000 m3 spații de stocare. Ultimul dintre compartimentele aflate în prezent în construcție reprezintă volumul maxim. Pentru toate compartimentele, lucrările la terasament s-au desfășurat cu un excavator de 70 t, cu o autobasculantă articulată, precum și cu buldozere D6 și D7 pentru ramblee. Partea de jos a compartimentului este tratată cu bentonită cu materiale argiloase pentru etanșare. Compartimentul este, astfel, format din trei straturi succesive: un strat de Bidim, prelatele,și un alt strat de Bidim pe care se află scurgerea înainte de depozitarea deșeurilor. Perrier TP a acumulat multă experiență deoarece timp de mai bine de douăzeci de ani, acesta a efectuat lucrări de terasamente pentru a asigura crearea de alveole, pe măsura extinderii locației și oferirea unei forme peisagistice. De asemenea, compania Perrier TP este cea care se ocupă de întreținere pe parcursul anului, de nevoile constante de lucrări de terasamente și VRD (Salubritate și rețele diverse) și de operațiunile de acoperire cu rambleuri a compartimentelor care au ajuns la capacitatea maximă de stocare. Crearea de compartimente pentru licitațiile periodice  și întreținerea repetată și anuală cu mașini de dimensiuni mai mici fac din societatea Perrier TP, un veritabil locatar al acestor spații și un cunoscător al provocărilor unei astfel de instalații de tratare a deșeurilor.

 300.000 tone de deșeuri pe an

 Și este greu de spus dacă tonajele sunt importante, deoarece în locație intră, în fiecare an, nu mai puțin de 300.000 de tone de materiale de umplere. Lucrările de terasamente sunt efectuate pe materiale aluvionare cu mai multe straturi de material, la 30 m sau chiar 40 m adâncime în unele locuri. Materialele sunt destul de pure și pot fi valorificate în carieră. De fapt, unele dintre aceste rambleuri sunt evacuate în carieră, iar o altă parte mai lutoasă este păstrată pentru necesitățile șantierului. Depozitate, este necesar ca deșeurile să fie amestecate cu materiale pentru a putea circula la suprafață fără pericol, însă, pe de altă parte, și pentru a servi drept înveliș de protecție pentru a limita antrenarea unor particule în aer. Acest amestec de materiale servește, de asemenea, pentru a crea o barieră în caz de incendiu. Restul materialelor excavate, care nu pot fi valorificate în locație sau în carieră, sunt folosite pentru a construi diguri, pentru a forma stocuri cu scopul de a satisface nevoile de pământ pe măsură ce deșeurile sunt depozitate. Terenurile locației din Satolas fiind relativ plate, principiul constă în poziționarea compartimentelor în adâncime astfel încât să se creeze un aspect plăcut. Ideea unui munte de deșeuri, dacă de acum înainte este de neconceput, ar fi imposibilă, având în vedere poziția geografică a CET, care se află pe pista de aterizare a avioanelor de la aeroportul din apropiere de Saint-Exupéry. Cu înălțimi care trebuie respectate pentru a respecta principiile integrării peisagistice. Prin urmare, înălțimea rambleului se datorează constrângerilor dictate de autoritățile aeroportului. Acestui mediu complex se adaugă termenele, relativ scurte, pentru acest tip de operațiune.

 Între 5000 și 8000 m3 terasați în fiecare zi

Zilnic sunt astfel terasați între 5000 m3 și 8000 m3 de pământ. Prin urmare, beneficiarul proiectului a pus în aplicare mijloace semnificative pentru executarea de terasamente, problema constând în găsirea unor soluții pentru evaluarea acestor cantități importante de materiale evacuate din locație. Deoarece 5000 m3 de pământ, reprezintă 10.000 de tone pe zi, pentru care este necesară găsirea unui „debușeu”.În cazul unei cariere capabilă să absoarbă un asemenea volum, Perrier Terrassement mizează pe cunoștințele sale excelente despre regiunea lyoneză și localizarea sa istorică pentru a găsi instalațiile adecvate. Având grija permanentă de a găsi locații de primire, Perrier se confruntă cu o altă problemă majoră: bariera pasivă. Stratul de materiale situate în partea de jos a compartimentelor și care face posibilă asigurarea etanșeității este acoperit cu o geomembrană. Străpunsă, această prelată va permite filtrarea lichidului rezultat din deșeuri care sunt levigate care ar pătrunde cu ușurință într-o pânză freatică din apropiere, cu atât mai mult cu cât compartimentele sunt săpate în materiale aluvionale unde apa se infiltrează cu ușurință. Rolul stratului de materiale aplicat prin lucrări de terasament constă în asigurarea celei de-a doua etanșeități pentru a contracara efectele unei eventuale membrane defecte care ar provoca poluarea apelor subterane. Șantier complex, locația Satolas are mai multe niveluri. Lucrările executate la peste 30 m adâncime necesită, de exemplu, o etapizare a fluxului de trafic a utilajelor.„Munca în zona conică este relativ simplă în partea superioară, deoarece intervenim asupra unui profil cu un domeniu vast,comentează Pierres-Yves Esparcieux, responsabil exploatare la Perrier TP. Însă, intervenția în profunzime necesită mai multă dexteritate pentru a garanta productivitatea mașinilor. Prin urmare, trebuie să ne gândim la gestionarea apelor, deoarece intervenim într-un punct jos și trebuie să fim capabili să ne adaptăm pe măsură ce lucrările de terasament avansează. Într-adevăr, în funcție de straturile și materialele găsite, trebuie să putem să ne schimbăm rapid mișcările de pământ și, mai ales în unele cazuri, să găsim spațiu suplimentar în interiorul locației pentru a așeza aceste surplusuri. Cu o productivitate medie de 5000 m3 pe zi, trebuie să fim foarte prompți și să gestionăm spațiul în mod inteligent”.

Sisteme de ghidare a utilajelor, partener implicat

 Cu acest scenariu, Perrier TP este familiarizată, iar experiența filialei Colas are, de regulă, ultimul cuvânt. Deoarece pentru 100% dintre materialele extrase, aproximativ o treime este valorificată în carieră. Adevărata provocare constă în mutarea a mii de tone de pământ pentru a scoate cât mai puțin posibil din locație cu scopul de a limita costurile financiare ale acestei operațiuni. Prin urmare, principiul este modelarea terenului cu acest surplus. Un adevărat joc de-a v-aţi ascunselea pentru a restrânge în parametri optimi depozitarea (surplusul contra cost) și pentru a reutiliza materialele în mod inteligent în depozitele definitive. Însă Perrier TP, care nu este la primul său şantier complex, și-a dezvăluit arma secretă la fața locului: sistemele de ghidare a utilajelor pentru a garanta productivitatea pe șantier. Prin urmare, compania s-a dotat cu soluții de la furnizorul Sitech, care distribuie echipamente Trimble în Franța. Toate aceste mașini terasiere prezente la fața locului sunt, astfel, dotate cu sisteme de ghidare. Începând cu excavatorul de producție Volvo EC 380 E dotat cu cea mai recentă inovație a mărcii americane: platforma de ghidare Earthworks, care a fost lansată pe piața franceză în urmă cu câteva luni. Cerinţă esenţială: transferă automat datele între utilaj și birou. În acest mod, operatorul are întotdeauna în mână cel mai recent proiect conceput de geometrul proiectant. Comparativ cu versiunea anterioară, aceasta încorporează o nouă generație de senzori pe elementele detașabile ale mașinii. Misiunea sa: să ofere altitudinea potrivită cupei care este așezată automat la cotă. Pe şantierul Satolas, excavatorul Volvo terasează în medie 5000 m3 de pământ. Acesta trebuie să facă taluzul, respectând însă două obligații: să lucreze repede și în mod precis. Fiind o verigă dintr-un lanț, acesta nu poate întârzia restul lucrărilor desfășurate în cadrul locației. Dacă este inexact în realizarea unui taluz, acesta va lăsa în mod necesar un anumit strat de materiale la care va reveni cu utilaje de dimensiuni mai mici. CQFD.„Sistemele de ghidare a utilajelor permite garantarea productivității apropiindu-se cât se poate de mult de cotă pentru a minimiza la maxim lucrările de finisare,  continuă Pierres-Yves Esparcieux. Dacă excavatorul de producție este mai precis, excavatoarele de finisare, prin comparație cu primul, lucrează diferit. Implantarea picheților de către un muncitor manual care urma excavatorul și care măsura totul în funcție de gabaritul taluzului este de domeniul trecutului. În prezent, excavatorul este autonom. Face propriile săpături în pământ și nu mai are nevoie de asistență pentru a ști, atunci când coboară un taluz, dacă se află la cota corespunzătoare sau nu

Sfârșitul muncii dificile a muncitorului manual

 Munca dificilă desfășurată de muncitorul manual este, în prezent, eliminată. Dar nu numai aceasta. Pentru că și munca desfășurată de geometru a suferit modificări. Prezența sa zilnică în locație a devenit o simplă vizită bilunară datorită sistemelor de ghidare a utilajelor. Rezultat: un câștig în ceea ce privește resursele implementate pe șantier. Cu atât mai mult cu cât, fără soluții de ghidare, ar fi necesar un al doilea excavator de finisare de 25 t pentru a finisa lucrarea excavatorului de producție și pentru a corecta cotele. Prin urmare, Perrier TP și-a făcut socotelile și sunt bune: nu mai este necesară prezența unui muncitor manual, a unui topograf  și a unui excavator. La prima prioritare, care este productivitatea, se adaugă încă una: securitatea. Departe de a elimina locurile de muncă, sistemele de ghidare a utilajelor asigură, de asemenea, munca în condiții de siguranță a  angajaților pe șantiere. Deoarece coșmarul antreprenorilor, prezența oamenilor care se plimbă pe șantiere, înconjurați de mașini aflate în mișcare rapidă și care au cupe periculoase, este, în prezent, de domeniul trecutului. Cu cât sunt mai mulți oameni pe șantier cu atât sunt mai mari riscurile. Prin urmare, soluția de ghidare a atras atenția companiei Perrier TP de câțiva ani și a determinat-o să mizeze 100% pe utilajele conectate. Acesta este în special cazul buldozerului Caterpillar D6T XW care pe acest șantier a fost dotat din fabrică cu o soluție 3D.Deoarece buldozerul, la fel ca și excavatorul, trebuie să intre în pământ. Dacă excavatorul trebuie să știe exact unde se află cupa, buldozerul trebuie să știe, în timp real, unde se află lama acestuia. La fiecare înălțime a stratului, buldozerul poate, folosind soluția 3D, să știe unde se află în raport cu nivelul finisat. În prezent, operatorul poate să știe, în planimetrie, unde se află în raport cu marginile taluzului. Pentru acest utilaj, pădurea de picheți plasați pentru a ghida buldozerul este de domeniul trecutului.

 Șantiere conectate 100%

Și, cu siguranță, merită să reținem situația șantierului conectat de la Perrier TP. Atât de mult, încât întreprinderea care gestionează pe șantierele sale un utilaj de închiriat din două utilaje mobile, își determină partenerii locatori să investească în utilaje echipate cu soluții de ghidare. Un pas înainte absolut necesar, deoarece un excavator care nu este echipat cu soluții hi-tech în mijlocul unor utilaje complet conectate este, pentru un șantier, o frână în calea productivității, situație cu care compania nu mai vrea să se confrunte. Rezultat: patru sau cinci parteneri locatori ai excavatorului au făcut acest pas, fiind încrezători că această investiție reprezintă un angajament de susținere pentru afacerea acestora. O abordare extremistă în sensul bun, deoarece Perrier TP vrea să-și echipeze încărcătoarele cu soluții conectate. Iată, în detaliu, cea mai recentă inovație în domeniu: monitorizarea productivității care permite monitorizarea mult mai precisă a volumelor de pământ transportate de autobasculante și cele prelucrate de excavator. Perioada ecuației autobasculante X cubi va fi în curând de domeniul trecutului.„Tehnologia face posibilă valorificarea profesiilor din domeniul terasamentelor, care sunt foarte puțin recunoscute în sectorul BTP (Construcții și Lucrări Publice), comentează Pierres-Yves Esparcieux .Este, de asemenea, un mod de a atrage o nouă generație de excavatoriști care nu mai sunt niște simpli muncitori care ridică pământul. În zilele noastre, cabina unui utilaj este un adevărat cockpit (carlingă) de avion, cu o conexiune la internet integrată într-un ecran ca într-un birou.  Nici măcar automobilul nu a ajuns încă la acest nivel de confort tehnologic!”Mutarea pământului nu a fost niciodată atât de „la modă”.

Găsiți tot articolul aici: faceți clic aici. Descoperiți mai multe articole de presă pe SITECH France: faceți clic aici.