Contactați-ne:
Limba:

Stații total robotizate

sps730
sps730_
SPS930 Total Station studio 001-HR
Station Totale Rotobitsée SPSx30
SPS9x30 2
SPS9x30 3
SPS9x30 4
sps730
sps730_
SPS930 Total Station studio 001-HR
Station Totale Rotobitsée SPSx30
SPS9x30 2
SPS9x30 3
SPS9x30 4

Descriere

SPSx30- Stație Totală Robotizată

Precizie și performanțe

Stația Totală SPSx30 vă permite un control inegalabil al tuturor operațiunilor dumneavoastră de topografie cum ar fi ridicările, implantările și controalele cu măsurători precise, cu sau fără prismă, static sau dinamic.

Instrumente polivalente

Măsurătorile pot fi unice sau ponderate și, de asemenea, sunt posibile și funcții de scan. Stația totală SPSx30 este robotizată, ceea ce o face foarte eficace pentru operațiunile de ghidare de utilaje grație capacităților sale de monitorizare dinamică și în condiții de mare viteză, dar și capacităților sale de transmitere a datelor sincronizate și de monitorizare a prismelor active.

Două tipuri de Stații Totale SPS730 și SPS930:

Stațiile Totale Universale SPS730 și SPS930 au fost concepute special pentru condițiile dificile de pe șantiere și pentru condițiile climatice uneori dificile. Pentru a fi un instrument optic, stația totală vă garantează o precizie milimetrică și poate fi utilizată chiar și în zone acoperite unde tehnologia GNSS nu poate fi aplicată.

Aplicații posibile:

Ridicări de teren natural sau decapări, Implantări de săpături și lucrări diverse, Recepții platforme și controale grosimi materiale aplicate, Ridicări alipiri precise, Instalare și control sisteme de ghidare utilaje, Măsurători și implantări sub tuneluri, cu funcțiile de scan specifice.

Funcțiile de măsurare fără prismă și de scan sunt indispensabile pentru măsurarea zonelor inaccesibile cum ar fi fronturi de lucru, stocuri de materiale sau bazine adânci și permit efectuarea în timp real a calculelor volumelor.

 

Avantajele Stațiilor Totale Universale:

 • Multi-Track: Chiar dacă prismele sunt pasive sau active, Stațiile Totale Universale sunt capabile să le monitorizeze și să le urmărească până și în aplicații cu viteză mare. Astfel, veți putea lucra mai repede și veți crește productivitatea.
 • MagDrive Servo: Aceste stații au o rotație de mai mult de 115° într-o secundă. Aceste stații pot urmări orice utilaj care lucrează sau se deplasează rapid.
 • SurePoint: Corectează automat unghiurile verticale și orizontale și vârful stației pentru ca măsurătorile să rămână extrem de precise în orice condiție.
 • Radio 2.4GHz: Tehnologie bazată pe frecvențe radio mobile cu 30 de canale speciale disponibile pentru operațiuni de topografie și alte 30 de canale disponibile pentru operațiile de ghidare a utilajelor. Această gamă de frecvențe evită orice interferență cu frecvențele radio utilizate de sistemele GNSS.
 • 3Hz DR scan: Funcții de scanner pentru măsurarea profilelor verticale sau a pantelor mari pe zonele de stocare a materialelor sau pe bazine. Permite evitarea punerii utilizatorului în situație de pericol. Instrument foarte rapid care face posibile relevee imposibile până în acel moment.
 • Servo / Autolock / Robotică:Aceste stații vă permit să vă adaptați la nevoile șantierului dumneavoastră. Puteți lucra în doi când este necesar sau chiar singur grație funcțiilor de blocare a țintei (sau a prismei) pilotând în același timp instrumentul de la distanță de la miră și de la carnetul de teren. Dirijarea și transmiterea datelor de măsurare între controlor și instrument se fac prin radio și în timp real.

Tipurile de șantiere:

Orice șantier unde este nevoie de o precizie milimetrică, oricare ar fi talia șantierului. Această tehnologie mai poate fi utilizată când tehnologia GNSS nu mai este activă (pierderea acoperirii din cer)

Șantiere în care sunt necesare măsurători în zone inaccesibile sau periculoase

Șantiere cu ghidare utilaje de înaltă precizie.

Contactați-ne  Validarea condițiilor generale *


  Datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului https://sitech-romania.ro/ (denumit în continuare „Website-ul") sunt destinate să fie prelucrate de către SITECH ROMANIA CONSTRUSTION TECHNOLOGY S.R.L, operatorul de date, în scopul prelucrării cererii dumneavoastră de informații și pentru a vă cunoaște mai bine.
  Informațiile marcate cu un asterisc sunt obligatorii pentru gestionarea solicitărilor dumneavoastră.
  În conformitate cu Reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți:
  un drept de acces (și) rectificare, ștergere și portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  un drept de limitare și opoziție din motive legitime față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere împotriva unei autorități de supraveghere, precum Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România în cazul unei încălcări a Reglementărilor aplicabile privind protecția datelor.
  Puteți exercita aceste drepturi scriind la următoarea adresă de e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Cu toate acestea, opoziția dumneavoastră poate, în practică și după caz, să aibă un impact asupra cererii dumneavoastră de informații.
  Pentru mai multe informații cu privire la această prelucrare, vă facem trimitere la Politica noastră de confidențialitate.