Contactați-ne:
Limba:

Urmărirea producției de carieră

arkance optimum consulting
arkance optimum pesée
arkance optimum suivi
arkance optimum consulting
arkance optimum pesée
arkance optimum suivi

Descriere

Soluțiile noastre de monitorizare a producției în carieră

Creșterea performanței în carieră și în locul de producție

Arkance Optimum a fost creat în principal pentru a le permite diferiților participanți în activitățile de carieră și de mină să aibă o viziune mai bună asupra producției pentru a o optimiza la maximum.

  • Analiză fină a ciclurilor de producţie (tonaje și timpi de ciclu)
  • Îmbunătățirea activității și planuri de productivitate

Integrarea tehnologiei și platforma de date

Din toată oferta tehnologică existentă, echipa noastră alege soluțiile adecvate pentru zona de lucru, le integrează pe utilajele dumneavoastră și le conectează la o platformă unică de colectare de date de producţie.

Sprijinul experților noștri Arkance Optimum

Experții noștri vă acordă sprijin pentru ameliorarea activităților dumneavoastră bazându-se pe datele colectate pe platforma noastră grație diferitelor tehnologii.

Instrumentele noastre

  • O platformă personalizată pe care sunt compilate sub formă de indicatori informațiile recuperate grație tehnologiilor instalate pe utilaje.
  • Printre documentele livrabile, tabelele de bord referitoare la performanța zonei de lucru pot fi consultate sau vă sunt trimise prin e-mail. De asemenea, alertele pot fi configurate
  • O hartă interactivă a șantierului dumneavoastră care arată ciclurile, stocurile și prezintă diferiții indicatori de performanță poate fi consultată pe platformă.

Beneficiile soluției

  • Producție controlată: Primiți și consultați în permanență datele de producție: aveți în timp real indicatorii de performanță.
  • Îmbunătățirea activităților: Grație datelor care vin de pe teren și sprijinului acordat de experții noștri, vă ajutăm să ameliorați activitățile de producție.
  • Maximizarea performanței utilajului: După analiza diferiților indicatori, ajustați activitățile pentru a utiliza mai eficient utilajele și a economisi.
  • Îmbunătățire: De asemenea, lucrăm și la siguranța zonelor dumneavoastră de lucru (îmbunătățirea traseelor pistelor, monitorizarea vitezelor în zonele de lucru)

Pentru mai multe informații, contactați-ne pe site-ul Arkance Optimum.

Contactați-neValidarea condițiilor generale *


Datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului https://sitech-romania.ro/ (denumit în continuare „Website-ul") sunt destinate să fie prelucrate de către SITECH ROMANIA CONSTRUSTION TECHNOLOGY S.R.L, operatorul de date, în scopul prelucrării cererii dumneavoastră de informații și pentru a vă cunoaște mai bine.
Informațiile marcate cu un asterisc sunt obligatorii pentru gestionarea solicitărilor dumneavoastră.
În conformitate cu Reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți:
un drept de acces (și) rectificare, ștergere și portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
un drept de limitare și opoziție din motive legitime față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere împotriva unei autorități de supraveghere, precum Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România în cazul unei încălcări a Reglementărilor aplicabile privind protecția datelor.
Puteți exercita aceste drepturi scriind la următoarea adresă de e-mail: dpo@monnoyeur.com
Cu toate acestea, opoziția dumneavoastră poate, în practică și după caz, să aibă un impact asupra cererii dumneavoastră de informații.
Pentru mai multe informații cu privire la această prelucrare, vă facem trimitere la Politica noastră de confidențialitate.