Contactați-ne:
Limba:

Utilizarea frecventelor radio

SitePulse 20-HR

Utilizare Frecvențe radio

Frecvențele care pot fi configurate pe echipamentul dumneavoastră

Instrumentele de comunicare radio vândute cu echipamentele noastre sunt configurate cu două frecvențe disponibile pe teritoriul Franței: 444.8375 și 444.9875 MHz și respectă normele tehnice din legislația franceză.

Pentru a rămâne în legalitate, utilizarea lor trebuie să facă obiectul unei cereri de autorizație de utilizare de frecvențe de la Agenția Națională a Frecvențelor

Cerere de utilizare

Această cerere trebuie să fie făcută de utilizatorul produselor noastre și include elementele următoare:

O cerere de autorizație de utilizare de frecvențe, datată și semnată, redactată pe hârtie cu antet, cu menționarea numelui societății și a calității semnatarului. În această cerere precizați cele două frecvențe pe care doriți să le utilizați: 444.8375 și 444.9875 MHz și eventual frecvențele suplimentare dorite.

20140904 LGV BPL

Formularele următoare completate corect (care pot fi descărcate de mai jos):

– Formularul de declarare a șantierului

– Formularul de cerere AUF

Trimiteți dosarul

Dosarul complet trebuie să fie trimis prin poștă la adresa:

Agenția Națională a Frecvențelor – Serviciul Convenții cu utilizatorii – Departamentul gestiune rețele companii – 78 Avenue du Général De Gaulle -94704 MAISONS-ALFORT CEDEX

De asemenea, dosarul poate fi depus prin e-mail la adresa: reseaux-instances@anfr.fr

Descarcă PDF

Contactați-ne  Validarea condițiilor generale *


  Datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului https://sitech-romania.ro/ (denumit în continuare „Website-ul") sunt destinate să fie prelucrate de către SITECH ROMANIA CONSTRUSTION TECHNOLOGY S.R.L, operatorul de date, în scopul prelucrării cererii dumneavoastră de informații și pentru a vă cunoaște mai bine.
  Informațiile marcate cu un asterisc sunt obligatorii pentru gestionarea solicitărilor dumneavoastră.
  În conformitate cu Reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți:
  un drept de acces (și) rectificare, ștergere și portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  un drept de limitare și opoziție din motive legitime față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere împotriva unei autorități de supraveghere, precum Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România în cazul unei încălcări a Reglementărilor aplicabile privind protecția datelor.
  Puteți exercita aceste drepturi scriind la următoarea adresă de e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Cu toate acestea, opoziția dumneavoastră poate, în practică și după caz, să aibă un impact asupra cererii dumneavoastră de informații.
  Pentru mai multe informații cu privire la această prelucrare, vă facem trimitere la Politica noastră de confidențialitate.