Contactați-ne:
Limba:

Condiții generale și mențiuni legale

2017.01.19 Charpentier Venansault85 CatD6T (2) ok

 Consultați Condițiile noastre generale 

Documente de descărcat

Editor al site-ului

SITECH ROMANIA CONSTRUSTION TECHNOLOGY S.R.L, un societate românească cu răspundere limitată, cu un capital social de 45,00 Euro, având sediul social la Mogosoaia, sos. Bucureşti-Targoviste nr.174D, M2, etaj, judet Ilfov, înregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov cu nr. J23/1738/2013.

Număr TVA: RO31771730

Editor-șef: Nicolas MAYEUR, ARKANCE SYSTEMS FRANCE

Contact

Pentru toate informațiile legate de funcționarea site-ului web sau de utilizarea acestuia, contactați : Nicolas MAYEUR, Departamentul Marketing/Comunicare. nicolas.mayeur@arkance.net

 

SITECH ROMANIA CONSTRUSTION TECHNOLOGY S.R.L, al cărui sediu social se află la Mogosoaia, sos. Bucureşti-Targoviste nr.174D, M2, etaj, judet Ilfov (denumită în continuare Societatea” sau Noi“), în calitate de operator independent de date, ar dori să vă informeze cu privire la metodele de prelucrare (de exemplu, colectarea, utilizarea și partajarea) datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin intermediul acestui site web https://sitech-romania.ro/ (denumit în continuare Website-ul“) și al utilizării serviciilor asociate cum ar fi blogul, forumul, etc. (denumite în continuare Servicii”), în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, în special: (i) Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR“), care a intrat în vigoare la 25 mai 2018; (ii) orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României; și (iii) orice alt act normativ, decret, regulament sau dispoziție care ar fi adoptată de o autoritate de supraveghere națională sau europeană competentă (denumite în continuare colectiv Reglementările aplicabile privind protecția datelor“).

Societatea este o entitate a GROUPE MONNOYEUR, un grup corporativ francez, cu societatea mamă situată în Franța, Sainte-Denis, Str. Charles Michels, nr. 117 – 93200.

 1. Care este domeniul de aplicare al acestei politici?

Societatea prelucrează date cu caracter personal (adică orice informații referitoare la o persoană identificată sau identificabilă, denumită Persoana vizată“) care vă privesc, prelucrate prin intermediul Website-ului și pentru utilizarea Serviciilor, în condițiile stabilite în această politică (Politica de confidențialitate“).

Această Politică de confidențialitate, precum și Politica privind cookie-urile, disponibilă aici, se referă la toți utilizatorii, inclusiv la cei care utilizează Website-ul și Serviciile fără a fi înregistrați sau abonați la un anumit serviciu (denumiți în continuare colectiv Utilizatori“).

 1. Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm?

Societatea colectează (1) datele cu caracter personal pe care le-ați partajat în mod voluntar cu Societatea și (2) datele personale de navigare legate de accesul și utilizarea Website-ului și a Serviciilor. În special, Societatea colectează următoarele informații:

 • Datele cu caracter personal pe care le partajați în mod voluntar cu Societatea: Societatea poate colecta datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, prenumele, numele, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon etc.) atunci când trimiteți o cerere prin intermediul unui formular online de pe Website sau atunci când utilizați Serviciile noastre;

 • Date de navigare: atunci când accesați și utilizați Website-ul sau Serviciile, Societatea poate colecta informații despre aceste vizite. De exemplu, pentru a stabili conexiunea la Website sau la Servicii, serverele noastre primesc și înregistrează informații despre computer, dispozitiv și browser, care pot include, dar nu se limitează la, adresa IP, tipul de browser și alte informații despre software-ul sau hardware-ul computerului. Dacă accesați Website-ul sau Serviciile de pe un telefon mobil sau de pe alt dispozitiv, Societatea poate colecta identificatorul unic al dispozitivului, datele de localizare și alte informații de identificare despre dispozitivul respectiv. Informațiile pot fi colectate și prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii de urmărire (cum ar fi modulele cookie de browser, retargeting cookies, indicatori de audiență, web beacons și tehnologiile Adobe Flash etc.). Aceste tehnologii pot fi, de asemenea, utilizate pentru a colecta și stoca informații despre utilizarea Website-ului sau a Serviciilor, cum ar fi paginile pe care le-ați vizitat, conținutul online pe care l-ați vizualizat, căutările web pe care le-ați efectuat și reclamele pe care le-ați văzut. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați Politica noastră privind modulele cookie disponibilă aici.

 • Servicii terțe: Serviciile pot fi asociate cu site-uri web ale unor companii terțe care nu sunt afiliate Societății și pot include publicitate, conținut online și caracteristici, jocuri, buletine informative (newslettere), concursuri sau tombole sau aplicații dezvoltate de companii terțe. Societatea nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate ale acestor companii terțe. După ce părăsiți Serviciile / sau Website-ul sau faceți clic pe o reclamă, este responsabilitatea dumneavoastră să verificați politica de confidențialitate aplicabilă pentru acel alt serviciu.

 1. În ce scopuri colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

 1. Pentru a vă permite să utilizați Website-ul și Serviciile;

 2. Pentru evaluarea și îmbunătățirea Serviciilor noastre și a funcționalității Serviciilor;

 3. Pentru a vă îmbunătăți experiența utilizând Website-ul și Serviciile;

 4. Pentru a oferi asistență clienților și a răspunde întrebărilor dumneavoastră;

 5. Pentru a servi interesele Societății; în anumite cazuri, Societatea poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv atunci când Societatea consideră cu bună-credință că o astfel de prelucrare este necesară pentru: (i) protejarea, exercitarea sau apărarea drepturilor, confidențialității, siguranței, securității sau proprietății Societății sau a angajaților, agenților și contractanților săi (inclusiv executarea contractelor noastre și a termenilor și condițiilor de utilizare); (ii) să protejeze siguranța, confidențialitatea și securitatea utilizatorilor sau a publicului; (iii) să protejeze împotriva fraudei sau în scopuri de gestionare a riscurilor;

 6. Să respecte obligațiile legale (inclusiv obligațiile legate de furnizare a serviciilor și informarea consumatorilor) sau să răspundă solicitărilor autorităților publice și guvernamentale;

 7. Pentru a vă furniza bunuri și / sau servicii conform unui contract;

 8. Sub rezerva consimțământului dumneavoastră, pentru a vă transmite mesaje de natură comercială și / sau newsletter-ul nostru și pentru a partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu partenerii noștri de afaceri de încredere, inclusiv cu alte entități GROUPE MONNOYEUR, pentru a le permite să vă trimită mesaje de natură comercială.

 1. În baza cărui temei juridic prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • Scopurile prelucrării prezentate în secțiunile 3 (a) până la secțiunea 3 (e) și în secțiunea 3 (g) din prezenta Politică de confidențialitate se bazează, în principiu, pe interesul legitim al operatorului de date în scopul funcționării Website-ului, al răspunsului la solicitările Utilizatorilor și al furnizării Serviciilor.

Ca o excepție: dacă vă conectați la un cont personal/zonă client al Website-ului, în cadrul unui contract de servicii cu Societatea, prelucrarea datelor cu caracter personal din acest cont personal se bazează pe contractul pe care îl aveți cu Societatea.

 • Scopul prelucrării, astfel este prevăzut în secțiunea 3 (f) din prezenta Politică de confidențialitate, se bazează pe obligațiile legale și de reglementare aplicabile;

 • Scopul prelucrării prevăzut în secțiunea 3 (h) din prezenta Politică de confidențialitate se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră, dacă este necesar.

 1. Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Societatea păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor descrise în secțiunea 3 de mai sus.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate:

 • Pentru timpul strict necesar pentru utilizarea Website-ului, a Serviciilor sau pentru nevoile Societății, și pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data colectării acestora, în absența unui contract cu Societatea în scopuri de marketing;

 • În cazul încheierii unui contract sau a unei comenzi, în cadrul Serviciilor sau în alt mod, pe întreaga perioadă a relației contractuale, apoi păstrate în arhive intermediare pentru o perioadă corespunzătoare perioadei posibile de garanție, la care se adaugă termenul legal, general de prescripție aplicabil (de 3 ani);

 • Pentru datele prelucrate de către Societate pentru a se conforma obligațiilor legale, pe perioada necesară pentru îndeplinirea acestor obligații legale.

 • Până la retragerea consimțământului, în cazul datelor prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră.

 • Pentru perioada necesară, astfel cum este prevăzută în Politica privind modulele cookie disponibilă aici.

 1. Cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate atât manual, cât și electronic și sunt protejate prin măsuri de securitate adecvate. În acest sens, deși Societatea utilizează măsuri administrative, tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva furtului, pierderii, utilizării neautorizate, divulgării sau modificării, nu poate garanta că se va putea proteja împotriva tuturor riscurilor IT existente.

 1. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

În cadrul scopurilor prelucrării prezentate în secțiunea 3 a Politicii de confidențialitate, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt comunicate intern în cadrul Societății, serviciului pentru clienți, departamentului de marketing/comerț și departamentului de comunicare. Societatea poate, de asemenea, să comunice datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor destinatari:

 • Alte entități GROUPE MONNOYEUR, după caz (de exemplu [a se completa]);

 • Furnizori de servicii terți, subcontractanți (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii legate de Servicii – în scopuri ilustrative și fără ca această listă să fie exhaustivă, experți, consultanți și avocați, societăți implicate în potențiale fuziuni, divizări sau alte transformări);

 • Autoritățile naționale competente: pentru a se conforma legislației în vigoare, precum și oricărei autorități administrative sau judiciare care ar putea solicita acest lucru sau care ar trebui să aibă acces la aceasta în contextul unui posibil control sau litigiu.

 • Parteneri de afaceri de încredere (de exemplu: pentru a le permite acestora să vă trimită mesaje de natură comercială).

 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise în străinătate?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate altor entități GROUPE MONNOYEUR și furnizorilor de servicii care acționează în numele său și care se află în Uniunea Europeană.

Nu vom efectua niciun transfer de date cu caracter personal către țări din afara SEE.

 1. Minori sub 16 ani

Website-ul nu se adresează și nu oferă Servicii persoanelor cu vârsta sub 16 ani, iar Societatea nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de la persoane cu vârsta sub 16 ani sau de la minori în general.

 1. Care sunt măsurile de securitate aplicabile?

Societatea pune în aplicare toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate adecvate pentru a asigura un nivel de securitate a datelor cu caracter personal adecvat riscului și, în special, pentru a proteja datele împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, deteriorării, divulgării sau accesului neautorizat.

Același nivel de protecție este impus prin contract de către Societate tuturor subcontractanților săi. Orice angajat al Societății care, în exercitarea atribuțiilor sale, poate avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal se angajează să le dețină într-un mod strict confidențial.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal?

În conformitate cu Reglementările aplicabile privind protecția datelor, în funcție de situație, aveți dreptul de a solicita accesul, rectificarea, ștergerea și portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a solicita limitarea sau de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și să vă retrageți consimțământul în orice moment. Puteți exercita aceste drepturi scriind la următoarea adresă de e-mail: dpo@monnoyeur.com

Cu toate acestea, sunteți informat că obiecția dumneavoastră poate, în practică și în funcție de caz, să afecteze sau să facă imposibilă luarea în considerare a cererii dumneavoastră de informații, înregistrare sau utilizarea Serviciilor oferite pe Website.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere împotriva unei autorități de supraveghere, cum ar fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, în cazul unei încălcări a Reglementărilor aplicabile privind protecția datelor.

 1. Modificări și actualizări

Păstrăm Politica noastră de confidențialitate sub revizuire regulată și vom plasa orice actualizări pe această pagină web.

Această Politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată în 19 martie 2021.

 1. Responsabil cu protecția datelor

Societatea a desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO”) pe care îl puteți contacta pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile.

Datele de contact ale DPO-ului: DPO Groupe Monnoyeur – 117 rue Charles Michels BP 169 – 93208 Saint-Denis Cedex 01 Franța

Contactați-ne  Validarea condițiilor generale *


  Datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului https://sitech-romania.ro/ (denumit în continuare „Website-ul") sunt destinate să fie prelucrate de către SITECH ROMANIA CONSTRUSTION TECHNOLOGY S.R.L, operatorul de date, în scopul prelucrării cererii dumneavoastră de informații și pentru a vă cunoaște mai bine.
  Informațiile marcate cu un asterisc sunt obligatorii pentru gestionarea solicitărilor dumneavoastră.
  În conformitate cu Reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți:
  un drept de acces (și) rectificare, ștergere și portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  un drept de limitare și opoziție din motive legitime față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere împotriva unei autorități de supraveghere, precum Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România în cazul unei încălcări a Reglementărilor aplicabile privind protecția datelor.
  Puteți exercita aceste drepturi scriind la următoarea adresă de e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Cu toate acestea, opoziția dumneavoastră poate, în practică și după caz, să aibă un impact asupra cererii dumneavoastră de informații.
  Pentru mai multe informații cu privire la această prelucrare, vă facem trimitere la Politica noastră de confidențialitate.